CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola „PASTELKA“ je v obci Úštěk jedinou mateřskou školou. Provoz mateřské školy byl zahájen 1. 9. 1977. Od 1. července 2001 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Úštěk.

Budova školy mateřské školy se nachází v klidové části města zastavěné rodinnými domy, v blízkosti veřejných hřišť, sportovišť i přírodních ploch. Škola je spádovou MŠ pro dvě desítky obcí. Budova školy je vilového čtyřpodlažního typu s dostačujícími a vhodně vybavenými prostory a velikou zahradou s herními prvky a volnými rozvojovými plochami. V přízemí budovy jsou dětské šaty, šatna zaměstnanců, ředitelna, školní jídelna a oddělený soukromý byt se samostatným vchodem, využívaný druhou osobou. Předškolní vzdělávání je realizováno v prvním a v druhém patře.

Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin, jde tedy o školu s celodenním provozem. Škola vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Celková kapacita MŠ je 100 dětí. Školní jídelna vaří v současnosti cca 100 jídel pro děti, zaměstnance a důchodce, jako doplňkovou činnost školy, v souladu se zřizovací listinou.

Předškolní vzdělávání je organizováno do čtyř tříd. Tři třídy jsou běžného typu a jedna je s upraveným vzdělávacím programem, pro děti se závažnými poruchami řeči. V běžných třídách se vzdělávají děti přibližně stejného věku. Pouze ve třídě s upraveným vzdělávacím programem se vzdělává heterogenní skupina dětí (zpravidla 4-7 letých).

Vzdělávání dětí je realizováno podle Školního vzdělávacího programu „Barvínkův svět“, který je inspirován skřítkem Barvínkem – maňáskem, který děti školním rokem provází. ŠVP je zaměřen na poznávání lidových zvyků a tradic, které přináší český rok od jara do zimy a to v úzkém sepětí se životem našeho historického městečka, které v průběhu roku prožívá tradiční lidové jarmarky při příležitosti svátků a významných dnů.

Pedagogický sbor tvoří 8 plně kvalifikovaných pedagogů. Dále ve škole pracuje 1 uklizečka a 1 školnice a ve školní jídelně 1 vedoucí stravování a 1 kuchařka. O technickou údržbu zahrady se stará externí pracovník.