DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod z mateřské do základní školy po celou dobu předškolního vzdělávání. Rodičům budoucích prvňáčků doporučujeme se seznámit s materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Tento přehled napomůže vytvoření představy o základních dovednostech, které má mít dítě před vstupem do základní školy.