HEZKÉ PRÁZDNINY!

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Školní rok 2021/2022 skončí ve čtvrtek 30.6.2022. Prosíme všechny rodiče, jejichž děti nejsou přihlášené k prázdninové docházce, aby odnesli z MŠ všechny jejich věci a vypořádali veškeré případné finanční závazky vůči mateřské škole. Poslední poplatky budou za budoucí prvňáčky z Vašich účtů strhávány v měsíci červenci, popř. v měsíci září (pokud bude Vaše dítě navštěvovat MŠ ještě v srpnu), prosíme tedy, o zrušení příkazu až po úhradě posledních plateb!Děkujeme všem rodičům, přátelům školy a městu Úštěk za jejich podporu a spolupráci ve školním roce 2021/2022 a přejeme všem slunečné léto a spousty příjemných prázdninových zážitků.Školáčkům přejeme výborný start do školy a doufáme, že zúročí vše, co…

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

V měsíci červenci a v srpnu 2022 bude Mateřská škola PASTELKA Úštěk, se souhlasem zřizovatele, provozovat pouze 1 třídu, která bud určena dětem zaměstnaných rodičů. Úplata bude v těchto měsících poměrově snížena na částku 250,-Kč.Pokud bude dítě po dobu prázdninového provozu odhlášeno předem, bude od úplaty zcela osvobozeno. K odhlášení, popř. přihlášení Vašeho dítěte k docházce v měsících červenci a srpnu 2022 budete v MŠ včas vyzváni! Celkové uzavření mateřské školy bude v termínu 18. 7. – 12. 8. 2022 (po dobu 4 týdnů).Mgr. Bc. Simona Ottová, ředitelka MŠ

Hygienicko-epidemiologická opatření v MŠ

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Provozní doba MŠ je od 6.00 do 16 hodin. Příchod dětí do MŠ je z provozních důvodů do 7.45 hodin! Pozdější příchod do MŠ je možný pouze ve výjimečných případech, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy, popř. třídní učitelkou!Ve školním roce 2021/2022 budou i nadále platit tato hygienická opatření: Omezit pohyb a pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy na minimum (pokud možno, dítě doprovází do školky jedna osoba a zdržuje se zde pouze po dobu nezbytně nutnou). Při příchodu do MŠ u hlavních dveří a také nad návleky v přízemí budovy MŠ je doprovázejícím osobám k dispozici dezinfekční…

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší mateřské škole.  Manželům Kadlecovým za sponzorský dar ve výši 2000,-Kč pro účely rozvoje vzdělávání dětí v MŠ PASTELKA. Paní Andreje Marii Šulíkové za věnování 300 párů latexových rukavic pro zajištění hygienických potřeb v MŠ. Panu Phong Hovan za věnování velkého pracího prášku na praní látkovin MŠ. Manželům Hrozkovým za výměnu certifikovaného písku v pískovišti v areálu MŠ. Paní Mgr. Andreje Elísek za věnování dětských látkových roušek pro potřeby MŠ. Panu Mai Trong Tien za věnování dezinfekčních gelů, mýdel a prostředků na úklid školy a jednorázových utěrek a papírových ručníků pro děti. Městu…