POTVRZENÍ – ŠKOLKOVNÉ ZA ROK 2022

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Vážení rodiče,potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2022 si můžete od středy 25.1.2023 vyzvedávat ve třídách Vašich dětí.Mgr. Bc. Simona Ottová 

PROVOZ MŠ V LÉTĚ 2023

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Vážení rodiče,oznamujeme, se souhlasem zřizovatele, že provoz Mateřské školy PASTELKA Úštěk bude omezen na 1 třídu, která bude určena pro děti zaměstnaných rodičů (pro přihlášené děti)a to v termínu ode dne 1.7.2023 do dne 21.7.2023 a dále ode dne 21.8.2023 do dne 31.8.2023.Mateřská škola PASTELKA bude, se souhlasem zřizovatele, UZAVŘENA ode dne 24.7.2023 do dne 18.8.2023 (po dobu 4 týdnů).Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pátek 1.září 2023. Dětem, které budou z prázdninové docházky odhlášené, bude odpuštěna úhrada za školné.Mgr. Bc. Simona Ottová

PROVOZ MŠ PASTELKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Provozní doba MŠ je od 6.00 do 16 hodin. Příchod dětí do MŠ je z provozních důvodů do 7.45 hodin! Pozdější příchod do MŠ je možný pouze ve výjimečných případech, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy, popř. třídní učitelkou! Budova mateřské školy se bude uzamykat v 8.00 hodin (výjimečný pozdější příchod do MŠ je tedy nutné předem oznámit, jinak se do MŠ nedostanete)!Ve školním roce 2022/2023 budou i nadále v naší MŠ platit tato hygienická opatření: Omezit pohyb a pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy na minimum (pokud možno, dítě doprovází do školky jedna osoba a zdržuje…

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Školní jídelna Mateřské školy Pastelka Úštěk oznamuje, že od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v důsledku stálého narůstání cen potravin a energií o 4 Kč u dětí ve všech věkových kategoriích. Ceny stravného od 1.9.2022: Děti 3-6 let Cena do 31.8.2022 Cena od 1.9.2022 přesnídávka 9,00 Kč 11,00 Kč oběd 23,00 Kč 26,00 Kč svačina 8,00 Kč 8,00 Kč Celkem 40,00 Kč 44,00 Kč Děti 7leté (s odkladem šk. docházky) Cena do 31.8.2022 Cena od 1.9.2022 přesnídávka 10,00 Kč 11,00 Kč oběd 24,00 Kč 27,00 Kč svačina 8,00 Kč 8,00 Kč Celkem 42,00 Kč 46,00 Kč Prosíme…

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší mateřské škole.  Manželům Kadlecovým za sponzorský dar ve výši 2000,-Kč pro účely rozvoje vzdělávání dětí v MŠ PASTELKA. Paní Andreje Marii Šulíkové za věnování 300 párů latexových rukavic pro zajištění hygienických potřeb v MŠ. Panu Phong Hovan za věnování velkého pracího prášku na praní látkovin MŠ. Manželům Hrozkovým za výměnu certifikovaného písku v pískovišti v areálu MŠ. Paní Mgr. Andreje Elísek za věnování dětských látkových roušek pro potřeby MŠ. Panu Mai Trong Tien za věnování dezinfekčních gelů, mýdel a prostředků na úklid školy a jednorázových utěrek a papírových ručníků pro děti. Městu…