Provozní doba mš :
6:00 - 16:00 hodin

Příchod a odchod:

  • příchod do MŠ:             6:00 –  7:45 hodin
  • odchod po obědě:         12:00 – 12:30 hodin
  • odchod odpoledne:      14:30 – 16:00 hodin

Jaký je náš den?

PŘÍCHOD DO MŠ:

Ranní scházení dětí probíháve třídě „Kuřátek“ v 1. patře budovy – spontánní hry, společný úklid hraček. V 6.30 hodin děti s paní učitelkou přecházejí do své třídy, vyberou si hračku a volně si hrají ve svých třídách. Děti přivádějte do 7.45 hodin do třídy, poté nahlašujeme počty strávníků do kuchyně. Budova mateřské školy se uzamyká v 8.00 hodin!

RANNÍ KRUH:

Přivítání, povídání, sdělování zážitků a programu dne v kruhu na zemi – pohlazení, zazpívání, posílání plyšáka po kroužku apod.

RANNÍ CVIČENÍ:

Protažení s motivací, říkadly, hudbou, s prvky relaxace, s pohybovou hrou, s pomůckami (kroužky, kuželky, stuhy, míče…)

SVAČINA, DOPOLEDNÍ ŘÍZENÉ A VOLENÉ ČINNOSTI:

Vychází z tématu, kterému se daný týden věnujeme – pracujeme povětšinou v týdenních tematických blocích (téma, které vychází ze školního vzdělávacího programu, odráží průběh roku jaro-léto-podzim-zima, lidové tradice a zvyky, proměny přírody, poznatky o životě lidí, zvířat apod.) – malujeme, cvičíme, hrajeme na nástroje, zpíváme, tancujeme, pracujeme s knížkami, s obrázky, didaktickými pomůckami, loutkami; Didakticky cílené činnosti řízené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí.

POBYT VENKU:

Procházka, hry v naší zahradě, v okolní přírodě, sportování na hřištích 9.30–11.30 hod., za nepříznivého počasí a při zhoršených rozptylových podmínkách bývá pobyt venku krácen, příp. nahrazen aktivitami v budově školy.

OBĚD:

 11.30–12.00 hodin – hybiena, oběd, hygiena

ODPOČINEK:

12.00 hod. ukládání do postýlek, poslech pohádky – většinou čtené paní učitelkou. Děti odpočívají na lehátku, nejsou ke spánku nuceny. Odpočinek je součástí režimu dne v mateřské škole. Paní učitelka respektuje individuální zvláštnosti dítěte.

VSTÁVÁNÍ, PŘEVLÉKANÍ, HYGIENA, SVAČINKA:

14.00–16.00 hod. v závislosti na počasí hry ve třídě nebo na školní zahradě (sportování na průlezkách, houpačkách, hry na pískovišti, hry s míči apod.) do odchodu domů.