EU PENÍZE ŠKOLÁM PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ III.

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií. Od 1.9.2021 se zapojila do projektu EU Šablony školám III. – „Společně to zvládneme 3“. Získané finanční prostředky v celkové výši 295 865,00 Kč využíváme k personálnímu posílení mateřské školy, vzdělávání pedagogických pracovníků a získávání nových námětů k činnosti v rámci spolupráce s odbornou veřejností v prostředí mateřské školy i mimo prostředí mateřské školy a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Název projektu: „Společně to zvládneme 3“
Celková výše podpory: 295 865,-Kč
Realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Cíl projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021784

EU PENÍZE ŠKOLÁM PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II.

Naše mateřská škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií. Od 1. 9. 2019 se zapojila do projektu EU Šablony školám II. – „Společně to zvládneme 2“.  Získané finanční prostředky v celkové výši 499 804,-Kč využíváme k personálnímu posílení mateřské školy, vzdělávání pedagogických pracovníků a získávání nových námětů k činnosti v rámci společné spolupráce s odbornou veřejností.

Název projektu: „Společně to zvládneme 2“ – Šablony II MŠPASTELKA Úštěk
Výše podpory: 499 804,-Kč
Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Cíl projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání