DISTANČNÍ VÝUKA

Pro děti plnící v tomto školním roce povinnou předškolní docházku je i distanční výuka povinná, a po návratu zpět do MŠ přinesou vypracované úkoly ke společnému zhodnocení. Pro ostatní děti jsou nabízené činnosti dobrovolné ☺