Spolupráce s partnery mateřské školy funguje na ústní dohodě. Jedná se převážně o vzájemné návštěvy, krátká kulturní vystoupeními, přednášky, besedy, poradenské a školící programy. Účastníme se akcí pořádaných našim zřizovatelem, městem Úštěk a rovněž se účastníme výchovně- vzdělávacích programů pořádaných místními i přespolními organizacemi. Děti z MŠ navštěvují základní školu A. Klára v Úštěku v rámci přípravy dětí na plynulý přechod od předškolního ke školnímu vzdělávání. Mezi významné partnery školy patří Speciálně pedagogické centrum v Litoměřicích a Pedagogicko psychologická poradna v Litoměřicích, kam na základě žádosti rodičů zasíláme odborné zprávy k posouzení školní zralosti pro případný odklad školní docházky a kde nám zajišťují potřebnou diagnostikou, terapeutickou, metodickou a poradenskou činnost. Chodíme na návštěvy do divadla, knihovny, muzeí a na výstavy. Jezdíme na výlety do přírody i za kulturou. Pro předškolní děti pořádáme předplaveckou výuku zaštítěnou Plaveckou školou v Litoměřicích. S předškoláky jezdíme na týdenní pobyt v přírodě. V mateřské škole také organizujeme dětská divadelní představení hraná profesionálními herci, výchovné koncerty, zábavné a naučné programy. Základní metodou práce v mateřské škole je hra a situační učení, zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte. A to se neobejde bez úzké spolupráce s rodinou. Proto je pro nás velmi důležitá denní komunikace s rodiči a jejich setkávání při společných akcích.