BÝT MATEŘSKOU ŠKOLOU S DOBROU POVĚSTÍ, DO KTERÉ CHODÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI RÁDI, JE OTEVŘENÁ A PŘÁTELSKÁ VŮČI OKOLNÍ KOMUNITĚ A NOVÝM MYŠLENKÁM A PŘÍSTUPŮM

Být takovou školou, která je místem:

 • kam děti chodí rády, s důvěrou a beze strachu a kde mají mít možnost prožívat radostné a spokojené chvíle
 • kde je probouzen a maximálně rozvíjen a uplatňován jejich tvořivý potenciál
 • kde jsou všichni vedeny ke vzájemné úctě, respektu, důvěře, uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci
 • kde je dbáno na správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou aktivitu dětí
 • kde je vzdělávací nabídka přiměřená věku a individuálním potřebám dítěte, vede k získání potřebných kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a její způsob i obsah naplňuje očekávání všech, kteří se na vzdělávacím procesu podílejí nebo ho pozorují
 • místem, které pomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí formou individuální a speciálně pedagogické péče
 • které vzdělává nejen děti, ale i učitele v duchu zvyšování kvality pedagogické práce
 • místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře a svobodně v mezích daných pravidel, které chápou a respektují
 • kde vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem
 • místem, které využívá možností zapojení rodičů do života školy
 • místem otevřeným, spolupracujícím s organizacemi, které přispívají ke zlepšení úrovně školy a zajišťující rodičům a veřejnosti profesionalitu a partnerství.