POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

1. Název

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 260, příspěvková organizace            

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatel: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk.
MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou.

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu

Základní účel zřízení: Předškolní vzdělávání dětí

Zřizovací listina

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Mateřská škola (4 třídy)

Školní jídelna

  • Kapacity školy: 100 dětí | Kapacita jídelny: 120 jídel

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace  
Vilová čtvrť 204
411 45 Úštěk

4.2 Adresa úřadovny pro úřední návštěvu

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace  
Vilová čtvrť 204
411 45 Úštěk

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden až první polovina července a druhá polovina srpna až prosinec

pondělí – pátek
8:00 – 13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Mateřská škola: + 420 416 795 551 – ředitelka školy, vedoucí školní jídelny
Ředitelka školy: +420 605 850 085

4.5 Adresa internetové schránky

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace  
Vilová čtvrť 204
411 45 Úštěk

4.7 Adresa elektronické podatelny

 E-mail školy: ustek.ms@seznam.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: ihbkww2

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna | číslo účtu: 1004842349, kód banky: 0800

6. IČO: 709 833 21

709 833 21

7. PLÁTCE Z PŘIDANÉ HODNOTY

Nejsme plátci DPH

8. DOKUMENTY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Podání elektronicky
Prostřednictvím elektronické pošty:  ustek.ms@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  ihbkww2
Podání písemně
na adresu sídla organizace
Poštou:
Mateřská škola PASTEKA Úštěk, Vilová čtvrť 204, Úštěk, 411 45
Osobně v sídle organizace, na adrese: Vilová čtvrť 204, Úštěk, 411 45. Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách. Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí Mgr. Bc. Simona Ottová, ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. PŘEDPISY

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – nebyl stanoven

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – nebylo stanoveno

13. LICENČNÍ SMLOUVY

Nejsou uzavřeny

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM