Jsme třída nejmladších dětí. Učíme se užít si den bez mamky a táty v novém prostředí. Poznáváme nové tety, kamarády, hračky. Vše je pro nás nové. Zpočátku je pro nás změna těžká, proto s námi mějte trpělivost. Učíme se obsloužit u jídla, oblékání, při hygieně, vždy s pomocnou rukou dospěláků.

PANÍ UČITELKY:
Krsová Eva
Škrbelová Petra

Už jsme o kousek větší, ve školce jsme jako ryba ve vodě. S kamarády si hrajeme, sportujeme, zpíváme, malujeme…Všechno nás zajímá. Učíme se s chutí nové věci. Umíme se o sebe postarat i pomáhat kamarádovi. Půlden bez rodičů nás nemůže rozházet.

PANÍ UČITELKY:
Fouknerová Peterková Barbora
Krýslová Zdeňka

Asistent pedagoga: Dana Fefrčíková

Jsou z nás předškoláci a je to na nás vidět. Pomalu se začínáme chystat a těšit na další dobrodružství ve škole. Pomáháme mladším kamarádům. Jsme plní nápadů a fantazie. Rádi tvoříme a aktivně pomáháme s programem třídy. Chápeme již více pravidla a učíme se je dodržovat.

PANÍ UČITELKY:
Jelínková Radomíra
Bc. Kučerová Jana

Jsme partička kluků i holčiček, menších i větších. Je nás ve třídě míň, o to víc se snažíme ve všem vyniknout. Pečlivě procvičujeme jazýček, aby nám bylo dobře rozumět. S pomocí paní učitelky zvládáme každodenní hry, cvičení, povídání, tvoření. Poznáváme svět, který nás obklopuje.

PANÍ UČITELKY:
Jitka Janečková 
Mgr. Bc. Simona Ottová